Program zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Badanie Maszyn Elektrycznych dla studentów VIII semestru specjalności: Maszyny Elektryczne i Układy Wykonawcze Automatyki

 1. Badanie przepięć udarowych w transformatorze modelowym
 2. Badanie amplidyny
 3. Wyznaczanie strefy komutacji beziskrowej w maszynie prądu stałego
 4. Badanie silnika prądu stałego zasilanego z różnych źródeł
 5. Badanie wydatku powietrza chłodzącego maszyny elektrycznej za pomocą walca Thomasa
 6. Badanie przekładnika prądowego
 7. Praca równoległa transformatorów
 8. Badanie prądnicy asynchronicznej
 9. Badanie własności statycznych prądnic prądu stałego
 10. Badanie prądnicy synchronicznej małej mocy
 11. Badanie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości
 12. Badanie trójfazowego komutatorowego bocznikowego silnika zasilanego od strony wirnika
 13. Dobór kondensatora symetryzującego pracę silnika indukcyjnego trójfazowego podczas pracy jednofazowej
 14. Wyznaczanie parametrów akustycznych pomieszczenia. komora
 15. Pomiar hałasu emitowanego przez maszynę elektryczną. komora

 

 

Ćwiczenie 1.

 

Badanie przepięć udarowych w transformatorze modelowym

 

 

Ćwiczenie 2.

 

Badanie amplidyny

·        zasilić z oddzielnego źródła uzwojenie twornika amplidyny w osi poprzecznej i zaobserwować powstanie siły elektromotorycznej w osi podłużnej twornika; wyznaczyć zależność Ewd =f(Iwq)),

·        zasilić uzwojenie sterujące i zaobserwować powstanie siły elektromotorycznej w osi poprzecznej twornika, wyznaczyć zależność Ewq=f(Is),

·        zewrzeć uzwojenie poprzeczne wirnika i zasilić uzwojenie sterujące, zaobserwować prąd w uzwojeniu poprzecznym twornika i siłę elektromotoryczną w osi podłużnej twornika, wyznaczyć zależność Iwq=f(Is), Ewd=f(Is),

·        obciążenie amplidyny w stanie ustalonym; nastawić znamionową wartość prądu sterującego Is, wyznaczyć zależność Ud= f(Iwd) oraz Iwq= f(Iwd) przy różnych wartościach rezystancji Rb bocznikującej uzwojenie kompensacyjne, tj. dla amplidyny przekompensowanej i niedokompensowanej.

 

 

Ćwiczenie 3.

 

Wyznaczanie strefy komutacji beziskrowej w maszynie prądu stałego

 

 

 

 

Ćwiczenie 4.

 

Badanie silnika prądu stałego zasilanego z różnych źródeł

Ø      mostka Graetza,

Ø      pojedynczej diody,

Ø      układu 6-pulsowego,

Ø      źródła stabilizowanego.

 

 

Ćwiczenie 5.

 

Badanie wydatku powietrza chłodzącego maszyny elektrycznej za pomocą walca Thomasa

a)      przy stałej prędkości obrotowej i różnych wartościach mocy,

b)      dla różnych prędkości i przy stałej mocy siatki grzewczej.

 

 

Ćwiczenie 6.

 

Badanie przekładnika prądowego

              wykres zależności I2=f(I1),

              przesunięcia fazowe przebiegów strony pierwotnej i wtórnej,

              parametry schematu zastępczego przekładnika,

 

Ćwiczenie 7.

 

Praca równoległa transformatorów

Ø      badanie wpływu przesunięcia godzinowego na pracę równoległą dwóch jednakowych transformatorów przy obniżonym napięciu,

Ø      badanie wpływu zmiany przekładni zwojowej dołączanego transformatora.

 

 

Ćwiczenie 8.

 

Badanie prądnicy asynchronicznej

Ø      na biegu jałowym mierzyć napięcie na zaciskach prądnicy w zależności od prędkości obrotowej,

Ø      przy obciążeniu prądnicy odbiornikiem trójfazowym mierzyć napięcie, prąd i moc pobierane z prądnicy w zależności od prędkości obrotowej oraz przy stałej prędkości obrotowej zmieniać wielkość obciążenia.

 

 

Ćwiczenie 9.

 

Badanie własności statycznych prądnic prądu stałego

Ø      pomiar charakterystyki E = f (Im ),

Ø      wyznaczenie strat stanu jałowego,

Ø      pomiar charakterystyk zewnętrznych,

Ø      pomiar charakterystyk regulacyjnych.

 

 

Ćwiczenie 10.

 

Badanie prądnicy synchronicznej małej mocy (alternatora)

Ø      przy znamionowej prędkości obrotowej w funkcji prądu wzbudzenia,

Ø      dla znamionowej wartości prądu wzbudzenia w funkcji prędkości obrotowej,

Ø      przy znamionowej prędkości obrotowej i zmiennej rezystancji obciążenia,

Ø      dla stałej wartości rezystancji obciążenia i zmiennej prędkości obrotowej.

 

 

Ćwiczenie 11.

 

Badanie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości

n = f(Pele) ; n = f(Ip) ; n = f(f) ; n = f(Up),

·        próba obciążenia; wyznaczyć charakterystyki cosφ = f (Pm), If (Pm),η = f (Pm), nf (Pm) dla kilku różnych częstotliwości zmieniać moment obciążenia oraz przy stałym obciążeniu zmieniać częstotliwość.

 

 

Ćwiczenie 12.

 

Badanie trójfazowego komutatorowego bocznikowego silnika zasilanego od strony wirnika

 

 

Ćwiczenie 13.

 

Dobór kondensatora symetryzującego pracę silnika indukcyjnego trójfazowego podczas pracy jednofazowej

 

 

Ćwiczenie 14.

 

Wyznaczanie parametrów akustycznych pomieszczenia zgodnie z PN-81/N-01306

 

Ćwiczenie 15.

 

Pomiar hałasu emitowanego przez maszynę elektryczną zgodnie z PN-81/E-04257

 

Literatura: